Sahakaari tathaa Garibi Niwaran Mantralaya 2021

Sahakaari tathaa Garibi Niwaran Mantralaya

Maananiya mantri
Maananiya rajyamantri
Sachib


Bibhinna charan paar gardai 2069 saal jethmaa sahakaari Bikas ra Garibi NiwaraNaka Lagi chhuTTai Sahakari tatha Garibi Niwaran Mantralayako Sthapana bhayako.

Sahakari Bibhag

Parichaya Abadhaaranaa tathaa Bikas Sahakaari sasthaa Sanyukta tathaa Loktaantrik rupma aaphnaa Saajhaa Aarthik, Saamajik Saaskritik aabasyakataa yabam aakaankshaa paripurti garn swechchhik Rupmaa yakjuT Hune byaktiharuko swayatta SangaThan Ho. Sahakaariko Mulyamaanyataalaai byabahaarmaa utaarna nimnabamojimkaaParichaya

Abadhaaranaa tathaa Bikas Sahakaari sasthaa Sanyukta tathaa Loktaantrik rupma aaphnaa Saajhaa Aarthik, Saamajik Saaskritik aabasyakataa yabam aakaankshaa paripurti garn swechchhik Rupmaa yakjuT Hune byaktiharuko swayatta SangaThan Ho. Sahakaariko Mulyamaanyataalaai byabahaarmaa utaarna nimnabamojimkaa saatwaTa maargadarshak shidraantaharulaai Aghi saariyako chha.

Swechchhik tathaa Khulla sadasyataa,

 • Sadasyaharudraaraa prajaataantrik Niyantran,
 • Sadasyaharuko Aarthik sahanhagitaa,
 • Swaayattataa eban Atmaanirbhartaa,
 • Shikshaa, taalim ra Suchanaa,
 • Sahakaari- sahakaaribich sahakaarya,
 • Samudaaya prati chhaso,
Upayukta bamojimkaa saat sidraantaharu madhye jaba euTaalaai Bewaasthaa garinchha, Sabaii apurNa hunchhan. “Sabaikaa laagi ek ra ekakaa laagi sabia” bhanne naaraa nai Sahakaari aandolanako mul mantra Ho. Nepalmaa Bi. Sa. 2010 saalmaa sahakaari Bibhaagako sthaapanaapachhi sahakaari khsetrako Bikaas aarambha bhayako Ho. 2013 Saal Chaitra 20 gate pahilo sahakaari sasthaako Rupmaa chitawan Jillaamaa bakhaan nahuudhesyiya sahakaari sasthha dartaa bhaeko Thiyo. Bi. Sa. 2016 Saalmaa pahilo PaTak eenko Nirmaan bhae dekhi sahakaaritaalaai daidhaanikataa dieko dekhinchha. Sahakaari khetrako bikaaskaa laagi 2048 saalm aghi pani prayaasharu gariyako thiyo, tathaapi sahakaari sidraanta anukul prajaatantrik waataawaranko abhaabmaa sahakaarikaa udhham byabasaayako prabandran hune abasthaa bhane thiena. Tatkaalin pajynchaayati Shhasan kaalmaa sahakaari sadthaako rupmaa raajya swayako byabasthhapanmaa saajhaa sasthhaharuko sthaapana gariyo. Tara pratyaksha janasahabhaagitaako abhaabko kaaraNa le Yi prayaasharu digo huna sasakenan. 2046 saalko raajanitik paribartan paShchaat sahakaaritaako sidraanta, Mulya ra maanyataaharulaai distrigat garera sahakaari en 2048 laagu gariyo jasbaaTa sahakaari sasthaaharuko sankhyaatmak dridimaa Thulo saghhau pughna gayako chha. Nepalko Antim sambidhaan, 2063 ko dhaaraa 35 (2) maa “sarkaar, sahakaari ra Niji kshetrako maadhyamabaaTa mulukko arthatantrako bikaas garne niti raajyale abalamban garnechha” bhanne praawadhaa ullekha gariebaaTa Nepalmaa pahilo PaTak sambidhaanmaa Nai sahakaaritaalaai maanyataa diera sahakaari kshetri Bikaaslaai spaShT dishaanirdesha garnetarpha pahal bhaeko chha. Yasakaa sathai haal nepalmaa sahakaari sangha sasthaaharuko sajynjaal deshbyaapi rupmaa bistar bhaeko chha. Haal mulukamaa 31 hajaar bhandaa baDhi, praarambhik sahakaari gha sasthaaharu 18 waTaa biShayagat kendriya sandhharu, 1 waTaa RaashTriya sahakaari bank, 1 waTa Rastriya sahakaari sangh, 69 WaTaa jillaa sahakaari sangh ra 241 WaTa biShayagat jillaa sahakaari sanghharukriyashil rahekaa chhan. Yi Sanghsasthaaharumaa sarib 45 laakh sadasya aabadra rahekaa chhan, kul sasyaharumadhya mahilaa sahabhaagitaa 44 % raheko chha. Nepaalma mahilaaharuudrara maatra sajynchaalit 3600 bhanda naDHi sahakaari sasthaaharu kriyashil  chhan. Jillagat sahakaari sasthaaharuko bibaran anusuchi-1 maa dieyako chha. Sahakaari khetrabaaTa Aarshik karib rs 3 kharb ko Aarthik kaaribaar hune gareko anumaan gareko chha. Kul Bittiya kaarobaarmaa sahakaariko hissaa 18 % bhandaa baDhi raheko chaa. Sahakaari sasthaaharuko kul share punji Rs. 39 Arba, sankalit bachat nikhsep rakam Rs. 163 Arba ra lagaani Rs. 158 Arba raheko chha. Sahakaari kshetralemulukko kul grastha utpaadanmaa 3 % yogdaan puryaaeko anumaan chha. Sahakaari sangh sasthaaharumaa 53% hajaarbhandaa daDHi Nepali Nagarikle pratyaksha rojagaarimaa praapta garekaa chhan.Mahilaa, Aadibaasi / janjaati, Dalit, Madhesi, muslimlagaayat pichhiDiyayako barga ra kshetrakaa samudaayako sahakaarimaa pahuch baDhna gayakole janasahabhagitaamaa samet ullekhaniya bridi bhyako chha. Raajya ra niji starko pahuch napugekaa kshetra tathaa samudaayama samet prashhikshaNakaa laagi 38 jilla sahakaari bibhaag antargatkaa nikaayaharu sthaapana gariyakaa chhan. Yasaigari sahakaari aandolanmaa saghaau puryaauna sanyojankaari bhumikaa nirbaaha garne gari biShesh yen antargat 2049 maa Rastriya sahakaari bikaas boardko sthaapana bhayako chha. Sahakaari sasthaaharulaai sahaj rupmaa bittiya saghaau puryaauna 2060 saalmaa raastriya sahakaari bank sthaapanaa samet gariyako chha.

Summery

 • Sahakaari Bibhaag Sthaapana – BI. SA. 2010
 • Sahakaari Sasthaako Rupmaa chitawan jillamaa bakhaan bahuudhesyaya sahakaari sasthaa dartaa – BI. SA. 2013 chaitra 20 gate
 • Sahakaari Yen – 2048
 • Raastriya sahakaari Bikaas Board – BI. SA. 2049 Sthaapana
 • Raastriya Sahakaari bank – BI. SA. 2060
 • Bibhinna charaNa paar gardai BI. SA. 2069 saal jethmaa sahakaariko bikaas ra garibi Niwarankaa laagi chhuTTai Sahakaari tathaa aribi niwaaraNa mantralaya sthaaopana bhayako.


karib rs 3 kharb ko Aarthik kaaribaar hune gareko anumaan gareko chha. Kul Bittiya kaarobaarmaa sahakaariko hissaa 18 % bhandaa baDhi raheko chaa. Sahakaari sasthaaharuko kul share punji Rs. 39 Arba, sankalit bachat nikhsep rakam Rs. 163 Arba ra lagaani Rs. 158 Arba raheko chha. Sahakaari kshetralemulukko kul grastha utpaadanmaa 3 % yogdaan puryaaeko anumaan chha. Sahakaari sangh sasthaaharumaa 53% hajaarbhandaa daDHi Nepali Nagarikle pratyaksha rojagaarimaa praapta garekaa chhan.Mahilaa, Aadibaasi / janjaati, Dalit, Madhesi, muslimlagaayat pichhiDiyayako barga ra kshetrakaa samudaayako sahakaarimaa pahuch baDhna gayakole janasahabhagitaamaa samet ullekhaniya bridi bhyako chha. Raajya ra niji starko pahuch napugekaa kshetra tathaa samudaayama samet prashhikshaNakaa laagi 38 jilla sahakaari bibhaag antargatkaa nikaayaharu sthaapana gariyakaa chhan. Yasaigari sahakaari aandolanmaa saghaau puryaauna sanyojankaari bhumikaa nirbaaha garne gari biShesh yen antargat 2049 maa Rastriya sahakaari bikaas boardko sthaapana bhayako chha. Sahakaari sasthaaharulaai sahaj rupmaa bittiya saghaau puryaauna 2060 saalmaa raastriya sahakaari bank sthaapanaa samet gariyako chha.


Summery

 • Sahakaari Bibhaag Sthaapana – BI. SA. 2010
 • Sahakaari Sasthaako Rupmaa chitawan jillamaa bakhaan bahuudhesyaya sahakaari sasthaa dartaa – BI. SA. 2013 chaitra 20 gate
 • Sahakaari Yen – 2048
 • Raastriya sahakaari Bikaas Board – BI. SA. 2049 Sthaapana
 • Raastriya Sahakaari bank – BI. SA. 2060
 • Bibhinna charaNa paar gardai BI. SA. 2069 saal jethmaa sahakaariko bikaas ra garibi Niwarankaa laagi chhuTTai Sahakaari tathaa aribi niwaaraNa mantralaya sthaaopana bhayako.


Sharing Is Caring:

I am Basu From Salyan Nepal. Here I provide All Information of Agriculture, Lok Sewa Model Sets, Lok Sewa Informations.

Leave a Comment