Sudurpashchim Pradesh Agriculture loksewa Model Sets

Sudurpashchim Pradesh – we provide the krishi prashar 4th lok sewa aayog model question. easy for loksewa prepare.

Namaskar Sathiharu: Ajako yas blog post ma hamile krishi Sewa, krishi prasar group, 5th taha, nayab prabidhik sahayak padako pratiyogitatmak likhit exam model sets sajilai pauna saknu hunechha.

Sudurpashchim Pradesh Agriculture loksewa Question with Answer

Yo Exam 2080/06/20 gate vayako thiyo. ukta exam 45 minute ko hunechha. jun question 50 hunechhan. yasama tapaile sudurpashim province ko krishi loksewa model question sets with answer paunu hunechha.

Tala diyako pdf lai tapaile sajilai aaphno laptop, phone ma access garna saknu hunechha.

Read Also: Gandaki Pradesh Agriculture Information Pdf

Sharing Is Caring:

I am Basu From Salyan Nepal. Here I provide All Information of Agriculture, Lok Sewa Model Sets, Lok Sewa Informations.

Leave a Comment