Pashupanchhi Mantralaya 2023

Pashupanchhi Mantralaya

 
Nepal Sarkar
 
Pashupanchhi Bikasa Mantralaya
 
Maananiya Mantri
 
Parichaya
 
Pashupanchhi Mantralaya Nepal Krishi Loksewa all Information 2019

 

 
Yo MAntralaya Sthapana 2072 Pus 9 Gate Mantri Parishadko NirNaya BaaTa Bhayako Ho. Pashupaalan Kshetrale kul Grashasthe Utpaadanmaa 11% pratishat, Kul Krishi Grashasthya utpaadanamaa 26.8 pratishat Yogdan chha. Deshmaa pratibarsha dudh 1734 hajar me. Tan,, Maasu 303 Hajaar Me. Tan ra aNDaa 90 karod oTaa utpadan Bhai Pratibyakti pratibarSHa dudh 64 LiTar, Maasu 11 ke. ji ANDaa 32 WaTa Upalabdha Chha. Bikarshit deshmaa pratibarsh dudh 91 Li. maasu 14 kg aNDaa 88 Upalabdha Chha. Yti puryaun dudhmaa 35 pratishat maasumaa 25 Pratishat ra aNDa 45 pratishat Bridhi Garnu Parchha.
 
 

Pashu Sewa Bibhaagka Dirgakalin udhyasya

 
pashupalan byabasayalaai bibidhikaraNa, ByasasayikaraNa taTha sammaanit peshaako rupmaa Bikasa gari Rastriya Utpadanmaa Yogdan Puryaaune pash Sewa bibhagko Pramukh udhsya ho bhane Anya udhyasya Nimna Prakaar chhan.

 1. Pashujanya padarthako utpaadan tathaa Utpaadaktwamaa bridhi lyaaune ra yasako Santulit sebanbaata kuposhNako samasya haTaudai Laane.
 2. GraamiNa Arthatantra Tewa pryaauna ra kshetriya Santulan kayam garne pashupalan byawasaayalai bishesh dhyaan dine.
 3. (Unnat pashupaalan peshalaai kridhak pariwaarko Pramukh { rupama bikas gari watawaran sanrakshana tathaa santulan kaayam garn sahayog pryaune chhan)).
 4. Aayal pratisthaapan tathaa niryaatmulak pashupanchhhi utpaadan BaaTa udyogalaai kachchaa padaartha upalabdha garai sahayog pryaaune.
 5. pashupanchhi utpaadan kshetra ra sambandhit udyog ra byapaarlaai prosaahit die swarojgaar awasaramaa bridhi lyaaune.
 6. pashupanchi udyog byawasaay sang sambandhit samagriharu gunstar nirdhaaran tathaa niyantran Bistaar garne.
 

Pasupanchhi mantralaya antargatkaa mahaashaakhaharu

 1. niti, pashu swaasthya tatha niyaman mahaashaakha
 2. yojanaa, anugaman tatha mulyankan mahaashakha
 3. pashupanchji utopadan tatha byawasaya prabandan mahashhakhha
 4. prashaasan mahasaakha
 
Nepal sarkaar (mantriparishad ko miti 2072 paus 29 gateko niNaya Anusaar yas mantralayamaa 4 mahashaakhaa, 15 shaakhaa gari 81 janaako darabandiko byabasthaa gareko chha. Aru thapdhaT garna krishi bikas mantralayako Sachib ra pashupanchhi bikas mantralayaka sachibko netritwamaa samiti gaThan gareko chha.
 

 
 

Pashu sewa Bibhag

 
 
Bi. Sa. 1996 Saalmaa pahilo paTak kaThmanDu elopyaathik praNaali Anusaar Ek BheTenari Dispensari ko Sthaapana bhayako Ho. Ukta Dispesari Bi, sa, 196 maa Nai pashu chikissaalayamaa pariNat bhayako  Ho. Bi. Sa. 2041 saal samma 10 jillaharumaa pashu aspataalharuko sthaapanaa bhayako. Pashu syaasthy sewaa aabasyaktaa baDhdai jaadaa, FAO/OXFARM ko sahaetaama desh byaawapi rupma sewa puryaauna 33 wata aspataal, 21 DispenDari Ra 18 WaTa chekpost Bi. Sa. 2021 Saalma sthaapana bhaya. Yasai Samayama 6 WaTa pashu Bikaas pharmharu pani khiliya. Bi. Sa. 2023 Saalmaa pashu Bikas tathaa pashi Swasthya bibhaagko Sthaapana gari pachau pachbarShiya yojana dekhi pashu swasthya, Pashu aahaaraa, Pashu Prajanan tatha pashupalan byawasthaapan sewalaai yakrit rupma krishakharuko ghar dailomaa puryaaune udhsyale samanwayatmak pashu sewa karyakram sanchaalan gariyo. Bi. Sa. 2029 saalmaa pheri sabai bibhaglaai puna krishi Bibhagmaa gaasiyo. Bi. sA. 2026 Saalma Pun Pashu sewa bibhaagko Sthapana bhayo. Tyaspachhi kramrik rupama 65 waTai jillama pashu Sewaa kaaryakramharu sewa kendeharu prayoghaalaa tathaa phaarmaharuko sriDhrikaran ra kehi nayaa pharmaharu sthaapana bhaya. Puna: pheri jaTil ra wikaa Dhilaa bhayakole tyasalaai lmahasusa gari Bi. Sa. 2051 srawaN 1 gate pashu sewa Bibhaag sthaapana bhayako ho.
 
Pashu sewa Bibhaagmaa kul 4050 darbandi raheko chha. Jasamaa 244 adhikrit star ra 23706 sahaayakstarkaa karmachaari chhan.
 

Kaaryakram Nirdeshanalaya

 
 1. Pashu swasthya nirdeshanaalaya, tripureswar
 2. Pashu utpadan nirdeshanaalaya, hariharbhawan
 3. Pashusewa taalim tathaa prassar nirdeshanalaya, hariharbhawan
 4. Pashupankshi bazzar prabandhan nirdeshnaalaya. Hariharbhawan

 

 

Rastriya/Kendraya Prayogshaalaa

 1. Kendreya jaibik utpadan prayogshaalaa, tripureshwar
 2. Rastriya panskhi rig anbeSHaNa Prayogshaalaa, Chitawan
 3. Raastriya khoret tathaa mahaamari Rog prayogshaala, BuDhaanilakNTha
 4. Kendriya pashu rog anbeShNa prayogshala, tripureshwar
 5. Rebij bhyaksin utpadan prayogshaalaa, tripureshwar
 6. laaibhaShTak Gun byabasthaapan prayogshaala, hariharbhawan

 

 

 

Rastriya/kendriya kaaryalayaharu

 1. Raastriya charan tathaa pashu aahaaraa bikaas kendra, hariharbhawan
 2. Kendreya pashu vhikissaalaya, tripureshwar
 3. bheTeneri gunastar tathaa aaushadhi byabasthapan kaaryalaya, tripureShwar
 4. Kendreya pashu-kwarenTtain, kaaryalaya, BuDhaanilakaNTha
 5. BheTeneri ipiDomiyoloji kendra tripureswar
 6. bheTenari janaswasthya kaaryalaya, Tripureswar
 7. kendreya gaaibhaisi prawadran kaaryalaya, hariharbhawan
 8. kendriya bheDaa-baakhraa prabadran kaaryala, hariharbhawan
 9. Kendreya bangur kukhuraa prabadran kaaryalaya, hariharbhawan
 10. Raastriya pashu prajanan kendra, pokhara
 
 
 
 
 
Kshetriya pashu sewa nirdreshanaalaya

 1. Purbaajynchal, BiraTnagar morang
 2. Madhyamaajynchal, hariharbhwan lalitpur
 3. Paschimaajynchal, Pokhara kaaski
 4. Madhyapasichimaajynchal Birendranagar, surkhet
 5. Sudurpaschimjynchal
 

       Kshetriya Pashu rog anbeShaNa prayogshala

 1. Purbaajynchal BiraTnagar, Morang
 2. Madhyamaajynchal janakpur, dhanuSha
 3. Paschimaajynchal pokhara, kaaski
 4. Madhyapaschimaajynchal Birendranagar, Surkhet
 5. Sudurpaschimaajynchal dhangaDi, kailaali
    

    Kshetriya pashu sewaa taalim kendraharu

 1. Purbaajynchal duhabi, sunsari
 2. Madhyamaajynchal janakpur, dhanuShaa
 3. Pashimaajynchal pokharaa, kaaski
 4. Madhyapaschimaajynchal nepalganjynj, baake
 5. Sudurpaschimaajynchal DhangaDi, kailaali
 

   Pashu prajanan kaaryalaharu

 1. Nepalgunj, Baake
 2. Laahan, Siraahaa
 
 
Sharing Is Caring:

I am Basu From Salyan Nepal. Here I provide All Information of Agriculture, Lok Sewa Model Sets, Lok Sewa Informations.

Leave a Comment