Karar Sindhupalchok Vacancy Krishi Loksewa 2020

 Date: 2077/06/14 Gate Public Gareko vacancy Ko Anusar Karar sindhupalchok Vacancy name diyaka Chhau. Yo Vacancy karar raheko chha. Krishi or Vet Gari jamma 4 Kotha kholeko Chha.
Vacancy Detail ko laagi Last Samma Padhnu Hos.

 

Karar Sindhupalchok Vacancy Krishi Loksewa 2020

Karar Sindhupalchok Vacancy  

Yasma Tapailai “Prabidhik Sahayak” ” “Nayab Prabidhik Sahayak” “Naayab Pashu swasthya Prabidhik” Pad maa karar kholeko chha. tala diyako Pdf laai Padhna Saknu Hunchha.
 
 
Vacancy Detail 
 
 
 
 
 
Form Format
 
 
 
 
 
Prabesh patra
 
 
 
Read Also:
 
 
 

Leave a Comment

close