Bagmati Provice – Krishi Veterinary – Name of the candidate

Bagmati Provice – Krishi Veterinary – Name of the candidate – Umedwarharuko Namawali Provide Gareka Chhau. Krishi Veterinary Tarphako Namawali Raheko Chha.

Bagmati Provice - Krishi Veterinary - Name of the candidate

Bagmati Provice – Krishi Veterinary – Name of the candidate

Namaskar Sathiharu – Aaja Hamile Bagmati Provice – Krishi Veterinary – Name of the candidate (Umedwar haruko Namawali) liyara Aayaka Chhau. Yadi Tapai Veterinary Tarpha Hununchha Vane Yasle Tapailai Dherai Help Garne chha.
Update wala namawli tala chha hai – tala samma hernuhola
Update Wala Namawali – Mathi Name Chhaina Vane Talako PDF maa Hernuhola.
 
 
 
 
Read Also:

Leave a Comment

close